Biserica din Andrieșeni prinde contur

Jerta noilor ctitori ai Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” – Andrieşeni se conturează într-un frumos edificiu, ce va străluci prin arhitectura deosebită, gândită cu multă înţelepciune de către Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Recent, au fost demontate schelele, acest lucru făcând vizibilă o lucrare de artă ce va dăinui câteva sute de ani la Andrieşeni. Râvna părintelui paroh Mihai Cepeliuc, obolul enoriaşilor, binefăcătorilor şi ctitorilor vor fi răsplătite în împărăţia cerurilor. În perioada imediat următoare, vor continua lucrările la partea superioară a locaşului.

Rugăciune în jurul mormintelor, la Andrieșeni

Peste 1.500 de credincioși au participat astăzi, 5 mai 2019, la slujba Sfintei Liturghii oficiată de către Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul în Altarul de vară „Sfântul Apostol Toma” al Parohiei Andrieşeni, Protopopiatul 1 Iaşi, judeţul Iaşi. La final, s-a oficiat Parastasul pentru cei adormiţi.

Constantin Ciofu

Mormintele părinţilor, bunicilor şi rudelor credincioşilor din Andrieşeni au fost înconjurate de către urmaşii lor, aşa cum este tradiţia în Duminica Tomei pe Valea Jijiei. Astfel, prin rugăciunile şi dragostea arătată pentru cei plecaţi în lumea veşniciei, oamenii şi-au manifestat credinţa în Înviere. În mijlocul comunităţii din Parohia Andrieşeni, Protopopiatul 1 Iaşi, a poposit Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Ierarhul a fost aşteptat cu multă bucurie şi emoţie de soborul preoţilor, de tineri şi de enoriaşi, fiind întâmpinat cu pâine şi sare. În altarul din incinta cimitirului Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de slavă, de cerere şi de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite. Cu multă evalvie, oamenii au participat la slujbă purtând în suflet bucuria de a avea binecuvântarea arhiereului de la Iaşi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Aletheia” al Bisericii Bărboi din Iaşi, dirijat de lect. univ. dr. Dorina Iuşcă. Sfânta Liturghie a fost urmată de citirea unei rugăciuni de dezlegare şi de slujba Parastasului oficiată de către Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul. Ierarhul a mers printre morminte pentru a tămâia mormintele, aşa cum este rânduiala, spunând tuturor: „Hristos a înviat!”. În cuvântul de învăţătură adresat cu acest prilej, părintele profesor Vasile Nechita de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Iaşi a vorbit despre Duminica Tomei şi despre numărul mare de slujitori ai Sfântului Altar pe care satul Andrieşeni i-a oferit Bisericii. În acelaşi timp, părintele Vasile Nechita a apreciat că lucrările de construcţie la Biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe” au avansat foarte mult.

Recunoştinţă faţă de ctitorii bisericii

La rândul său, părintele paroh Mihai Cepeliuc a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru că a slujit Sfânta Liturghie, precum şi tuturor celor ce au venit la mormintele celor dragi pentru a aduce prinoase, pentru a le aprinde o lumânare şi pentru a se ruga ca sufletele lor să se odihnească în locaşurile celor drepţi. „Preasfinţia Voastră, Vă rugăm să transmiteţi Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, că am avansat cu lucrările pe care le derulăm la zidirea bisericii acestei parohii. Vă suntem recunoscători pentru tot sprijinul pe care ni l-aţi oferit în edificarea acestui locaş de închinăciune. Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, să Vă răsplătească dragostea pe care o aveţi pentru locaşul de închinăciune din această parohie şi să vă dea putere şi sănătate pentru a sluji mulţi ani Biserica lui Hristos. Ne exprimăm recunoştinţa faţă de cei ce au contribuit la zidirea bisericii parohiei noastre şi îi îndemnăm să sprijine această lucrare mântuitoare şi dătătoare de viaţă veşnică”, s-a exprimat preotul paroh Mihai Cepeliuc, care i-a oferit ierarhului o icoană cu Sfântul Nicolae. PS Părinte Episcop Calinic Botoşăneanul a amintit celor prezenţi că a vizitat şantierul bisericii din Andrieşeni şi a apreciat efortul pe care părintele paroh Mihai Cepeliuc îl depune pentru finalizarea acesteia. Duminica Tomei la Andrieşeni însumează un efort considerabil din partea oamenilor gospodari, cu dragoste faţă de biserică, faţă de credinţa ortodoxă şi faţă de tradiţii. Toată această jertfă, ce însumează multe ore de pregătire şi de osteneală, au oferit celor de aproape şi celor de departe câteva ore de tihnă. Toate slujbele pe care Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul le-a oficiat la Andrieşeni au fost aducătoare de daruri din partea lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Ierarh Nicolae a dat de fiecare dată gândul cel bun oamenilor credincioşi să ofere din jertfa lor pentru biserica Sa din Andrieşeni.

Zi istorică la sfinţirea bisericii din Drăgăneşti-Andrieşeni

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a sfinţit duminică, 6 mai 2018, Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Drăgăneşti, comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi. Cu acest prilej, părintele Mihai Cepeliuc a primit rangul de iconom stavrofor.
Anii de jertfă şi de lucrare duhovnicească din fosta filie Drăgăneşti a Parohiei Andrieşeni, Protopopiatul 1 Iaşi, judeţul Iaşi, în prezent componentă a Parohiei Buhăieni, au fost încununaţi duminică, 6 mai 2018, prin prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Părintele Mitropolit Teofan a oficiat slujba Sfinţirii Bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, a cărei construcţie a fost începută de către părintele Mihai Cepeliuc de la Parohia Andrieşeni îmediat după 1990. Pentru acest moment istoric, atât comunitatea din Drăgăneşti, cât şi cea din Andrieşeni, s-au pregătit în mod deosebit. Părintele Mitropolit Teofan a fost întâmpinat de către numeroşi copii îmbrăcaţi în costume naţionale, de către credincioşii evlavioşi şi de către soborul mare de preoţi. Slujba Sfinţirii a început în exteriorul locaşului de închinăciune, fiind citite obişnuitele evanghelii. Apoi s-a intrat în biserică pentru a fi târnosită masa Sfântului Altar. Cu emoţie, cu bucurie şi cu sentimentul de mulţumire, cei ce s-au înscris în rândul ctitorilor şi au cunoscut greutăţile înfruntate în edificarea locaşului, au asistat la slujbă împărtăşindu-se din harul Preasfântului Duh. Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a înveşmântat Sfânta Masă, ce simbolizează Sfântul Mormânt al Mântuitorului Hristos, iar apoi a stropit cu apă sfinţită locaşul de închinăciune.

Sfinţirea bisericii în ziua pomenirii Dreptului Iov

A urmat Sfânta Liturghie, săvârşită de către Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei pe un podium special amenajat. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi părintele Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului 1 Iaşi. Au fost înălţate rugăciuni de slavă, de cerere şi de mulţumire către Preabunul Dumnezeu, ce a ascultat rugăciunile Maicii Domnului pentru comunitatea din Andrieşeni şi Drăgăneşti. La momentul împărtăşirii, numeroşi credincioşi de toate vârstele s-au apropiat de Sfântul Potir pentru a primi Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Sfânta Liturghie a fost urmată de citirea hrisovului de sfinţire de către părintele protopop Toma Gradinaciuc. În continuare, părintele Mihai Cepeliuc, cel ce a avut un rol esenţial în ridicarea bisericii din Drăgăneşti, a ţinut să aducă în atenţie crâmpeie din istoria edificiului. S-au menţionat câteva nume de oameni evlavioşi ce s-au mutat la ceruri, dar care au rămas vii în amintirea urmaşilor pentru dragostea arătată faţă de casa lui Dumnezeu. Părintele Mihai a mai amintit că Bunul Dumnezeu a rânduit ca sfinţirea bisericii din Drăgăneşti să se săvârşească în ziua pomenirii Dreptului Iov. De asemenea, parohul de la Andrieşeni a mulţumit în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan pentru că a răspuns cu dragoste invitaţiei de a sfinţi sfântul locaş. La rândul său, părintele paroh Petru Constantinescu şi-a manifestat recunoştinţa faţă de toţi cei ce au sprijinit în ultimii patru ani de zile lucrările de zidire şi de înfrunuseţare. Părintele Mihai Cepeliuc a primit din partea Înaltpreasfinţitului Teofan rangul de iconom stavrofor, iar părintelui Petru Constantinescu i s-a acordat rangul de iconom. În acelaşi timp, au mai fost acordate distincţii de vrednicie ctitorilor, binefăcătorilor şi donatorilor.

IPS Teofan: „Va fi o biserică mare şi frumoasă!”

Un moment cu totul desebit a fost vizita Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan în Parohia Andrieşeni. Ierarhul a intrat în biserica aflată în construcţie, fiind informat asupra detaliilor legate de şantier. „Va fi o biserică mare şi frumoasă!”, a spus Părintele Mitropolit Teofan. Înaltpreasfinţia Sa a intrat apoi în paraclisul parohiei unde se oficiază în prezent sfintele slujbe. Aici, părintele paroh i-a vorbit părintelui Mitropolit despre importanţa salcâmului în viaţa oamenilor din Andrieşeni, cunoscut fiind faptul că cea mai gustoasă miere de albine este cea din floare de salcâm. În timpul agapei frăţeşti din Căminul Cultural Andrieşeni, elevii Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ciobanu” – Andrieşeni au susţinut câteva momente cultural-artistice, după o introducere a învăţătorului Dumitru Struza. Invitaţii de aproape şi de departe au plecat de la Andrieşeni impresionaţi de faptul că atât credinţa, cât şi tradiţiile sunt păstrate cu sfinţenie. Aceasta datorită preoţilor şi dascălilor vrednici de ieri şi de azi, dar mai ales localnicilor care au înţeles că Şcoala şi Biserica sunt forme de organizare care pregătesc tinerii pentru comunitate şi pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Rugăciune şi jertfă pentru biserica din Andrieşeni

Vizita istorică a Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan în Parohia Andrieşeni este dătătoare de speranţă. Aceasta deoarece, prin prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale, s-a binecuvântat continuarea lucrărilor de construcţie la Biserica „Sfântul Nicolae”. Este a doua vizită din anul 2018 a unui ierarh pe şantierul sfântului locaş din Andrieşeni, după ce, în Duminica Tomei, Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Eiscop-vicar al Eparhiei Iaşilor, a văzut stadiul lucrărilor. Finalizarea şi continuarea zidirii bisericii din Andrieşeni ţine de efortul mai mic sau mai mare al fiecărui enoriaş. Rugăciunile stăruitoare înălţate de către părintele paroh la cer ar trebui unite cu jertfa şi implicarea tuturor deopotrivă. (Constantin Ciofu)

 

 

Duminica Samarinencei la Andrieşeni

A devenit o tradiţie ca în Parohia Andrieşeni, Protopopiatul 1 Iaşi, judeţul Iaşi să se organizeze o procesiune în Duminica Samarinencei. Astfel, duminică, 14 mai 2017, enoriaşii, împreună cu preotul paroh Mihai Cepeliuc au pornit în pelerinaj spre fântâna văduvelor de război, aflată la intrarea în satul Andrieșeni, lângă calea ferată. Aici s-a săvârşit Parastasul pentru eroii căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti. Copiii de la şcoala din localitate au interpretat cântece şi au recitat poezii patriotice. „A fost o zi deosebită pentru comunitatea noastră, întrucât ne-am adus aminte de înaintaşi la fântâna amenajată de văduvele din Andrieşeni. Am mers în acest loc cu prapuri şi cruci, în sunetul cântărilor religioase, după ce am sădit în sufletele noastre cuvintele Sfintei Evanghelii citite în cadrul Sfintei Liturghii. De asemenea, am cântat cu toţii <<Hristos a înviat>>, <<Lumină lină>> şi Axionul <<Luminează-te, luminează-te>>, pentru a trăi bucuria comuniunii în rugăciune”, a spus pr. paroh Mihai Cepeliuc. În aceeaşi zi, la casa bătrânei Frăsâna Rădeanu din Andrieşeni, a fost oficiată o slujbă de mulţumire, la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani. Enoriaşa din Andrieşeni s-a bucurat de prezenţa preotului paroh şi a tuturor celor ce au înconjurat-o cu dragoste şi a povestit câteva crâmpeie din viaţa sa lungă. (C. Ciofu)

„Prezenţa Preasfinţitului Calinic este un dar şi o binecuvântare”

20170423-dsc_7328În Altarul de vară „Sfântul Apostol Toma” al Parohiei Andrieşeni, judeţul Iaşi s-a oficiat duminică, 23 aprilie 2017, Sfânta Liturghie de către Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul. La final, s-a săvârşit Parastasul pentru cei adomiţi, dar şi Trisaghinul pe fiecare mormânt.

Constantin Ciofu

În atmosfera bucuriei sărbătorii Învierii Domnului, enoriaşii din Andrieşeni, Protopopiatul 1 Iaşi, judeţul Iaşi, împreună cu fiii satului veniţi de aproape şi de departe, s-au adunat duminică, 23 aprilie 2017, în jurul mormintelor celor dragi. Tradiţia oficierii Sfintei Liturghii în Altarul „Sfântul Toma” se păstrează de 12 ani. Anul acesta, în a II-a Duminică după Paşti a fost pomenit şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul locaşului de închinăciune din Andrieşeni şi al şcolii gimnaziale din localitate. Bucuria părintelui paroh Mihai Cepeliuc şi a enoriaşilor este dată an de an de prezenţa Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Ierarhul a fost întâmpinat de soborul slujitorilor şi de copiii îmbrăcaţi în costume naţionale la orele dimineţii. Deşi vremea nu a fost prielnică, oamenii s-au rugat în linişte în timpul Sfintei Liturghii oficiată de Preasfinţia Sa. Cu toţii su cântat „Hristos a înviat” la mormintele celor dragi plecaţi în lumea veşniciei, având credinţa că sufletele lor vor primi mântuire şi iertare de păcatele săvârşite în această lume. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi părintele Constantin Andrei, protopop emerit. Frumuseţea slujbei arhiereşti a fost dată de Corul „Aletheia” al Bisericii Bărboi din Iaşi, dirijat de lect. univ. dr. Dorina Iuşcă, care a oferit răspunsurile liturgice. Sfânta Liturghie a fost urmată de citirea mai multor rugăciuni de dezlegare rostite de către Episcopul-vicar al Eparhiei Iaşilor şi de Parastasul pentru cei adormiţi. Părintele paroh Mihai Cepeliuc a mulţumit la finalul slujbei ierarhului pentru că a slujit în Parohia Andrieşeni, precum şi tuturor credincioşilor care s-au adunat în jurul mormintelor înaintaşilor pentru a înălţa o rugăciune. „Prezenţa Preasfinţitului Calinic este un dar şi o binecuvântare pentru noi! Prin rugăciunile Preasfinţiei Sale nădăjduim că vom termina lucrările la biserica parohială”, s-a exprimat părintele paroh Mihai Cepeliuc. După agapa frăţească, pregătită cu multă osteneală de familia părintelui Cepeliuc şi de Comitetul Parohial, Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a vizitat şantierul Bisericii cu hramurile „Sfântul Nicolae” şi Sfântul Gheorghe” – Andrieşeni. Lucrările de construcţie au fost reluate anul acesta, fiind în continuare nevoie de susţinere din partea autorităţilor locale, a enoriaşilor parohiei şi a fiilor satului. La slujba Sfintei Liturghii au participat trei membri ai Clubului Fotografilor Iaşi, Alexandru Pohaţă, Marius Balan şi Gheorghiţă Nemţanu, care au imortalizat momentul de sărbătoare prin intermediul aparatelor de fotografiat.

 

Noi lucrări la biserica parohială

La Biserica “Sfântul Nicolae” – Andrieşeni s-au reluat lucrările de construcţie! Mulţumim tuturor celor care s-au implicat până în prezent în oferirea hranei pentru muncitori! Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Maicii Domnului şi ale sfinţilor ocrotirori, să dăruiască sănătate, pace, linişte, belşug şi bună sporire tuturor celor care au oferit din jertfa lor pentru edificarea locaşului de închinăciune! Vă aşteptăm la Sfânta Biserică pentru a afla cum ne puteţi sprijini, pentru că mai leste este a oferi, decât a cere!

Cu preţuire,

Preot paroh Mihai Cepeliuc

dsc_0364 dsc_0365 dsc_0368 dsc_0369 dsc_0371 dsc_0377  dsc_0386

Direcţionaţi 2 % către PAROHIA ANDRIEŞENI!!!

Puteţi sprijini construirea Bisericii Parohiei Andrieşeni, judeţul Iaşi, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit. Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Completarea Formularului 230

Pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către Parohia Andrieşeni se completează formularul (vezi mai jos). Contribuabilul trebuie să completeze doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează în două exemplare:

originalul se depune la:

a) organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organismul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne pe numărele de telefon 0232.297.487 / 0741.340.411.

Termenul limită pentru depunerea formularelor este 25 mai 2016.

13223422_1019839501386561_1995358382_o

Rugăciuni de Ziua Salcâmului în Parohia Andrieşeni

În localitatea Andrieşeni, judeţul Iaşi, va avea loc duminică, 15 mai 2016, Ziua Salcâmului. Devenită deja tradiţie, sărbătoarea a ajuns la cea de-a VIII-a ediţie. Programul manifestărilor va începe în paraclisul Parohiei „Sfântul Nicolae” – Andrieşeni, unde se vor oficia Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie, Te Deumul şi Parastasul pentru cei adormiţi. La sfintele slujbe sunt aşteptaţi să participe enoriaşii din parohie şi fiii satului de pretutindeni. „Cu prilejul Zilei Salcâmului 2016, vom mulţumi lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra praohiei noastre în ultimul an de zile. De asemenea, ne vom ruga pentru sănătatea, pacea şi buna sporite a tuturor locuitorilor comunei. Vom înălţa rugăciuni pentru ca Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Nicolae şi ale Sfântului Ilie, să reverse ploaie liniştită la bună vreme”, a spus preotul paroh Mihai Cepeliuc, cel care a recomandat în urmă cu opt ani de zile organizarea unei sărbători dedicate salcâmului la Andrieşeni. Salcâmul are o semnificaţie aparte pentru locuitorii de pe Valea Jijiei, întrucât din acest copac oamenii îşi construiau casele. De asemenea, din salcâm albinele iau polenul pentru a produce mierea, iar din acest lemn oamenii îşi confecţionau altă dată unelte. Salcâmul a fost şi este alături de andrieşean pe tot parcursul vieţii. El este menţionat în Sfânta Scriptură de 30 de ori, Noe construind din acest lemn corabia cu care şi-a salvat familia când Dumnezeu a adus asupra pământului potop de apă.

Mai multe detalii:

https://www.facebook.com/parohiaandrieseni

Mii de oameni în jurul Sfântului Altar, la Andrieşeni

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a săvârşit duminică, 8 mai 2016, Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Andrieşeni. Slujba a fost săvârşită în altarul din cimitirul parohiei, unde s-au înălţat rugăciuni pentru cei plecaţi în lumea veşniciei.

Constantin Ciofu

Altarul din incinta cimitirului Parohiei Andrieşeni, Protopopiatul Iaşi 1, judeţul Iaşi, a fost impodobit cu flori şi ramuri de brad, dar şi cu frumoasele covoare româneşti tradiţionale, cu prilejul Duminicii Tomei. Locaşul de închinăciune a fost pregătit pentru Sfânta Liturghie, săvârşită, aşa cum este tradiţia, de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi. Credincioşii parohiei, alături de cei veniţi din depărtate, s-au adunat duminică, 8 mai 2016, în jurul mormintelor părinţilor şi bunicilor lor pentru a aprinde o lumânare şi pentru a oferi bucatele pregătite de sufletele celor dragi. Deşi este o zi în care îşi aduc aminte de cei plecaţi în lumea veşniciei, oamenii trăiesc o bucurie în suflet pentru că se săvârşeşte Sfânta Liturghie de către arhiereu, chiar în preajma mormintelor. Răspunsurile la strană au fost oferite de câţiva tineri din Grupul psaltic „Nektarios” al Bisericii „Sfântul Nectarie” din Iaşi. Predica la Duminica Tomei a fost ţinută de părintele Constantin Andrei, protopop emerit, care a apreciat recunoştinţa pe care oamenii o arată către cei adormiţi: „Să păstrăm credinţa moşilor şi strămoşilor noştri! Să păstraţi această tradiţie şi să arătaţi respect faţă de părinţii dumneavoastră! Jertfa înaintaşilor să fie un imbold pentru noi, cei ce avem misiunea de a sprijini biserica din această parohie”.

Biserica parohială, „o mărturie a credinţei strămoşilor”

Arhimandritul Justin Dragomir, stareţul Mănăstirii Bogdana din judeţul Suceava, a vorbit credincioşilor despre legătura dintre Biserica luptătoare şi Biserica biruitoare, amintind de locaşurile de închinăciune ridicate de Preacuvioşia Sa şi de existenţa Aşezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi”. „Am amintit de realizările de la Rădăuţi pentru a arăta că se poate. Noi oferim hrană la 287 de oameni în fiecare zi. Dacă suntem uniţi, se poate. Biserica acestei parohii este o mărturie a credinţei moşilor şi strămoşilor frăţiilor voastre. Preotul Mihai Cepeliuc este vrednic, dovadă fiind cele două biserici de la Buhăieni şi Drăgăneşti pe care le-a ridicat. Cei adormiţi pe care i-am pomenit azi ne obligă să depunem toate eforturile pentru a fi uniţi pentru a reface biserica strămoşească din acest sat. Noi vom răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă vom fi nepăsători faţă de biserica din acest sat”, a atras atenţia arhimandritul Justin Dragomir. Părintele paroh Mihai Cepeliuc a mulţumit Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul pentru a slujit în Parohia Andrieşeni, amintind de stadiul lucrărilor bisericii parohiale, ce va fi „reprezentativă pentru credincioşii de pe Valea Jijiei”.

Donaţie de 10.000 de lei din partea Mănăstirii Bogdana

Parohul de la Andrieşeni l-a rugat pe Episcopul-vicar al Eparhiei Iaşilor să-l asigure pe Înaltpreasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, de toată ascultarea, iar apoi a mulţumit tuturor credincioşilor pentru că s-au rugat în cadrul slujbei. Arhimandritul Iustin Dragomir a anunţat că va depunde în contul Parohiei Andrieşeni suma de 10.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construcţie la biserica Sfântului Ierarh Nicolae. Preacuvioşia Sa a dorit să arate cât de important este să încurajezi o comunitate ce ridică un locaş de închinăciune. Oaspetele venit din Bucovina a fost aplaudat de sutele de oameni veniţi la mormintele celor dragi. Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a adresat câteva cuvinte despre Învierea Domnului, pentru ca în final să-i îndemne pe oameni să contribuie la zidirea bisericii din Andrieşeni.

S-au reluat lucrările la biserica din Andrieşeni

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în această lună s-au reluat lucrările de rezidire şi extindere a Bisericii cu hramurile “Sfântul Ierarh Nicolae” şi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Andrieşeni, Protopopiatul Iaşi 1, judeţul Iaşi. Toată această lucrare poate continua doar dacă enoriaşii parohiei şi fiii acesteia îşi aduc aportul. Să ne amintim că biserica pe care noi o zidim este Casa lui Dumnezeu. Efortul şi jertfa noastră sunt oferite lui Dumnezeu pentru ca El să ne mântuiască sufletele împovărate adesea de griji şi necazuri. Să vă răsplătească Dumnezeu darul pe care l-aţi oferit până în prezent! Să fiţi în continuare alături de biserica satului frăţiilor voastre pentru a desăvârşi această lucrare spre slava lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a sfinţilor ocrotitori şi a tuturor sfinţilor bineplăcuţi lui!

 

1 2 3 4 8