Istoric

 Biserica cu hramurile “Sfântul Ierarh Nicolae” şi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Andrieșeni, comuna Andrieşeni, este așezată pe fruntea dealului, spre răsăritul malului stâng al râului Jijia, la marginea de nord-vest a județului Iași, și datează din anul 1821.

Zidită din cărămidă, pe temelie de piatră, în formă de navă dreptunghiulară, cu lungimea de 19,60m și lățimea de 7,60m, cu absidă circulară la altar și acoperită cu draniță, a fost ctitorită de boierul Nicolae Hagi-Kole, posesorul moșiei, “spre podoaba satului și evlavioasele rugi ale locuitorilor din satul Andrieșeni, ținut Eșii”, precum spune pisania de deasupra ușii de intrare a pridvorului. Satul Andrieșeni își leagă istoria întemeierii lui de evenimentele politice din anul 1775, când unii muncitori agricoli de pe moșia unui oarecare Andrieș, refuză a se mai întoarce la locul lor de baștină în Moldova de Nord, intrată sub dominație Austro-Ungară, și întemeiază satul care primește numele după cel al stăpânului moșiei din acest loc. După 26 de ani, biserica începuse “cu de isovul de a sa părăduire” și a fost rectitorită, îmbunătățită și înfrumusețată în anul 1847 de marele postelnic și cavaler Gheorghe C. Karp, ginerele ctitorului Nicolae Hagi-Kole. Cu această ocazie, i s-a adăugat la ușa de intrare la extremitatea de vest a peretelui de miazăzi un pridvor pătrat, deasupra căruia s-a zidit turnul clopotniței de formă octogonală, având cupolă în formă de căciulă. În exterior, clădirea are contraforți la legătura absidei cu pereții laterali, iar la față coloane verticale de o parte și de alta a ferestrelor. În interior, bolta semicilindrica dă încăperii înălțimea de 9 metri. Catapeteasma din lemn de tei este ornamentată pe față dinspre naos, cu frumoase broderii sculptate în lemn, care înrămează simetric pictura artistic executată în stil neo-bizantin de Eustație Altini în anul 1847, odată cu icoanele praznicale. În curgerea vremii, biserica a fost reparată și renovată în repetate rânduri. În extrerior, acoperișul de draniță a fost înlocuit cu învelitoare de tablă încă din anul 1910. În interior s-a amenajat un cafas iar bolta a fost pictată în anul 1924 de pictorul ieșean Kraft, cu motive iconografice reproduse după Gh. Tătărăscu. Pe pereții laterali, s-au pictat icoane mobile în chenar de zugrăveală de același autor. Acoperișul cu învelitoare de tablă, din 1910, deteriorându-se, a fost înnoit cu tablă zincată de către o echipă din sat printre care menționăm pe Țurcanu Costache, Cuzup Iacob și Zânceanu Ion, sub păstorirea vrednicului preot Ioan Florescu, în anul 1964.

Casă parohială ridicată în 1980

Ulterior, considerându-se necesar, s-au făcut demersuri pentru extinderea bisericii, dar neobținându-se aprobările, în anul 1968 au început lucrările de reparare interioară a bisericii “curățarea interioară a pereților până la zidărie, dezafectarea bolții, executarea unei noi bolți din lemn, leațuri, stuf și rapiță, tencuirea totală a interiorului pentru pictură în ulei”, după cum declară șeful de echipă al lucrărilor, Ioan Cozma. Aceste lucrări au fost executate în perioada iunie-iulie 1968, după care a urmat pictura în ulei, executată de doi pictori ieșeni, Vasiliu și Surdu, în stil neobizantin. În anul 1972, preotul Ioan Florescu s-a retras la Iași, pensionându-se, urmând la păstorirea enoriașilor din Andrieșeni preotul Butnaru Nechifor, fiu al satului Drăgănești, comuna Andrieșeni. Doi ani mai târziu, a fost reînnoit acoperișul bisericii, iar în 1979 s-au început lucrările pentru casa parohială, în curtea bisericii, fiind prima casă cu etaj din sat, sub directa supraveghere și îndrumare a părintelui Nechifor Butnaru. Casa a fost terminată în 1980, dar nu a fost locuită deoarece preotul paroh a locuit în casa părintească din satul natal. Trecând la cele veșnice preotul Butnaru Nechifor, în anul 1985, a fost numit paroh preotul Mihai Cepeliuc, care, în toamna aceluiași an, a executat finisajele interioare ale casei parohiale pentru a putea fi locuită. În următorul an s-a executat împrejmuirea bisericii și a casei parohiale, incluzându-se în perimetrul aferent bisericii un teren viran în conformitate cu reformele comuniste din anul 1986, de a utiliza orice spațiu în interes agricol. Pentru împrejmuire s-au folosit barne din fier, stâlpi și bordură de beton cu mozaic la suprafață, și o poartă în stil maramureșean din stejar sculptat, executată de sculptori nemțeni. În anul 1992, s-au executat lucrări la fațada lăcașului în praf de piatră, terasit, cu modele la geamuri, uși și coloane, lucrare executată de o echipă din comuna Breaza, județul Suceava. În același an, biserica a fost resfințită de Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de un sobor de preoți şi diaconi. În prelungirea casei parohiale, s-a construit în 1993 o casă socială și o anexă gospodărească. Ulterior, curtea a fost sistematizată pe alei, unde s-au plantat arbuști ornamentali, în terenul viran s-a plantat viță-de-vie, iar în latura de nord a bisericii s-au plantat pomi fructiferi. În anul 2004, casa socială de prăznuire a fost pictată pe pereții laterali, iar tavanul și partea inferioară a pereților a fost îmbrăcată în lambriu; în același fel a fost îmbrăcat cu lambriu și pridvorul bisericii. Catapeteasma, fiind deteriorată de timp, a necesitat ample lucrări de restaurare, astfel încât în anii 2005 și 2006 a fost consolidată: s-au curățat și conservat icoanele, ornamentele au fost îmbrăcate în foiță de aur de 22k, iar culoarea de fond albastră a fost înlocuită cu un alb sidefat.

Lucrări de consolidare la biserica parohială

În primăvara anului 2010 au început lucrările de reconsolidare la Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae”, întrucât, structura de rezistenţă a locaşului de închinăciune a fost afectată de trecerea timpului. Sfintele slujbe s-au mutat în paraclisul din lemn ridicat în apropiere, la etajul căruia s-a amenajat un spaţiu folosit atât pentru parastasele pentru adormiţi, cât şi pentru activităţile catehetice atât pentru copii şi pentru enoriaşii din parohie. Totodată, aici a fost amenajată o bibliotecă parohială şi un spaţiu de odihnă duhovnicească. În anul 2007, în cimitirul satului, a fost ridicat un altar de vară în cinstea Sfântului Apostol Toma. Aceasta deoarece, în Duminica Tomii, atât credincioşii parohiei cât şi fiii satului de pretutundeni vin la mormintele celor dragi pentru a se ruga şi pentru a oferi prinoase pascale de suflele celor plecaţi în lumea veşniciei. A devenit o tradiţie, ca în această zi, Sfânta Liturghie să fie oficiată de Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, alături de un sobor numeros de preoţi şi diaconi. În prezent, (25 august 2014), lucrările de construcţie se află în derulare. S-au efectuat săpături la minus doi metri, s-a extins pridvorul, s-a zidit în perimetrul Sfântului Altar şi al apsidelor şi s-a început ridicarea unei turle laterale deasupra pridvorului. Astfel, biserica va avea formă de cruce, creându-se simetrie între cele trei turle (una pe naos şi două pe pridvor). Pentru ca aceste lucrări de construcţie să avanseze este nevoie de sprijinul credincioşilor, întrucât cheltuielile pentru materiale şi pentru manoperă sunt destul de ridicate. Orice ajutor, fie el cât de mic, este binevenit. Numele celor care ajută de reabilitatea bisericii Sfântului Nicolae va fi pomenit la Sfântul Jertfelnic. După 1990, la iniţiativa părintelui paroh Mihai Cepeliuc, în filia Buhăieni a fost reconsolidat şi reabilitat locaşul de închinăciune, iar în filia Drăgăneşti s-a ridicat o biserică din zid închinată Pogorârii Sfântului Duh. Din luna iulie a anului 2014, filia Buhăieni a devenit parohie, având ca filie satul Drăgăneşti. Monografia Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae a fost redactată de către preotul Ioan Mirăuță, cu toate informațiile până la anul 1910 și a fost adusă la zi în august 2014 de către preotul paroh Mihai Cepeliuc, mutat la Domnul pe 8 decembrie 2023.

Un nou paroh de la 1 martie 2024

Pe 25 februarie 2024, după Sfânta Liturghie, a avut loc instalarea oficială a noului paroh al Parohiei Andrieşeni, în persoana părintelui Nicu-Sorin Axinte. Momentul solemn s-a desfăşurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în prezenţa unei delegaţii de la Centrul eparhial Iaşi! Începând cu 1 martie 2024, părintele paroh coordonează lucrările de construcţie la biserica parohială şi slujeşte constant Sfânta Liturghie. În acelaşi timp, răspunde cu dragoste solicitărilor venite din partea enoriaşilor încredinţaţi spre păstorire!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *