Direcţionaţi 2 % către PAROHIA ANDRIEŞENI!!!

Puteţi sprijini construirea Bisericii Parohiei Andrieşeni, judeţul Iaşi, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit. Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Completarea Formularului 230

Pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către Parohia Andrieşeni se completează formularul (vezi mai jos). Contribuabilul trebuie să completeze doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează în două exemplare:

originalul se depune la:

a) organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organismul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne pe numărele de telefon 0232.297.487 / 0741.340.411.

Termenul limită pentru depunerea formularelor este 25 mai 2016.

13223422_1019839501386561_1995358382_o

Rugăciuni de Ziua Salcâmului în Parohia Andrieşeni

În localitatea Andrieşeni, judeţul Iaşi, va avea loc duminică, 15 mai 2016, Ziua Salcâmului. Devenită deja tradiţie, sărbătoarea a ajuns la cea de-a VIII-a ediţie. Programul manifestărilor va începe în paraclisul Parohiei „Sfântul Nicolae” – Andrieşeni, unde se vor oficia Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie, Te Deumul şi Parastasul pentru cei adormiţi. La sfintele slujbe sunt aşteptaţi să participe enoriaşii din parohie şi fiii satului de pretutindeni. „Cu prilejul Zilei Salcâmului 2016, vom mulţumi lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra praohiei noastre în ultimul an de zile. De asemenea, ne vom ruga pentru sănătatea, pacea şi buna sporite a tuturor locuitorilor comunei. Vom înălţa rugăciuni pentru ca Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Nicolae şi ale Sfântului Ilie, să reverse ploaie liniştită la bună vreme”, a spus preotul paroh Mihai Cepeliuc, cel care a recomandat în urmă cu opt ani de zile organizarea unei sărbători dedicate salcâmului la Andrieşeni. Salcâmul are o semnificaţie aparte pentru locuitorii de pe Valea Jijiei, întrucât din acest copac oamenii îşi construiau casele. De asemenea, din salcâm albinele iau polenul pentru a produce mierea, iar din acest lemn oamenii îşi confecţionau altă dată unelte. Salcâmul a fost şi este alături de andrieşean pe tot parcursul vieţii. El este menţionat în Sfânta Scriptură de 30 de ori, Noe construind din acest lemn corabia cu care şi-a salvat familia când Dumnezeu a adus asupra pământului potop de apă.

Mai multe detalii:

https://www.facebook.com/parohiaandrieseni

Mii de oameni în jurul Sfântului Altar, la Andrieşeni

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a săvârşit duminică, 8 mai 2016, Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Andrieşeni. Slujba a fost săvârşită în altarul din cimitirul parohiei, unde s-au înălţat rugăciuni pentru cei plecaţi în lumea veşniciei.

Constantin Ciofu

Altarul din incinta cimitirului Parohiei Andrieşeni, Protopopiatul Iaşi 1, judeţul Iaşi, a fost impodobit cu flori şi ramuri de brad, dar şi cu frumoasele covoare româneşti tradiţionale, cu prilejul Duminicii Tomei. Locaşul de închinăciune a fost pregătit pentru Sfânta Liturghie, săvârşită, aşa cum este tradiţia, de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi. Credincioşii parohiei, alături de cei veniţi din depărtate, s-au adunat duminică, 8 mai 2016, în jurul mormintelor părinţilor şi bunicilor lor pentru a aprinde o lumânare şi pentru a oferi bucatele pregătite de sufletele celor dragi. Deşi este o zi în care îşi aduc aminte de cei plecaţi în lumea veşniciei, oamenii trăiesc o bucurie în suflet pentru că se săvârşeşte Sfânta Liturghie de către arhiereu, chiar în preajma mormintelor. Răspunsurile la strană au fost oferite de câţiva tineri din Grupul psaltic „Nektarios” al Bisericii „Sfântul Nectarie” din Iaşi. Predica la Duminica Tomei a fost ţinută de părintele Constantin Andrei, protopop emerit, care a apreciat recunoştinţa pe care oamenii o arată către cei adormiţi: „Să păstrăm credinţa moşilor şi strămoşilor noştri! Să păstraţi această tradiţie şi să arătaţi respect faţă de părinţii dumneavoastră! Jertfa înaintaşilor să fie un imbold pentru noi, cei ce avem misiunea de a sprijini biserica din această parohie”.

Biserica parohială, „o mărturie a credinţei strămoşilor”

Arhimandritul Justin Dragomir, stareţul Mănăstirii Bogdana din judeţul Suceava, a vorbit credincioşilor despre legătura dintre Biserica luptătoare şi Biserica biruitoare, amintind de locaşurile de închinăciune ridicate de Preacuvioşia Sa şi de existenţa Aşezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi”. „Am amintit de realizările de la Rădăuţi pentru a arăta că se poate. Noi oferim hrană la 287 de oameni în fiecare zi. Dacă suntem uniţi, se poate. Biserica acestei parohii este o mărturie a credinţei moşilor şi strămoşilor frăţiilor voastre. Preotul Mihai Cepeliuc este vrednic, dovadă fiind cele două biserici de la Buhăieni şi Drăgăneşti pe care le-a ridicat. Cei adormiţi pe care i-am pomenit azi ne obligă să depunem toate eforturile pentru a fi uniţi pentru a reface biserica strămoşească din acest sat. Noi vom răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă vom fi nepăsători faţă de biserica din acest sat”, a atras atenţia arhimandritul Justin Dragomir. Părintele paroh Mihai Cepeliuc a mulţumit Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul pentru a slujit în Parohia Andrieşeni, amintind de stadiul lucrărilor bisericii parohiale, ce va fi „reprezentativă pentru credincioşii de pe Valea Jijiei”.

Donaţie de 10.000 de lei din partea Mănăstirii Bogdana

Parohul de la Andrieşeni l-a rugat pe Episcopul-vicar al Eparhiei Iaşilor să-l asigure pe Înaltpreasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, de toată ascultarea, iar apoi a mulţumit tuturor credincioşilor pentru că s-au rugat în cadrul slujbei. Arhimandritul Iustin Dragomir a anunţat că va depunde în contul Parohiei Andrieşeni suma de 10.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construcţie la biserica Sfântului Ierarh Nicolae. Preacuvioşia Sa a dorit să arate cât de important este să încurajezi o comunitate ce ridică un locaş de închinăciune. Oaspetele venit din Bucovina a fost aplaudat de sutele de oameni veniţi la mormintele celor dragi. Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a adresat câteva cuvinte despre Învierea Domnului, pentru ca în final să-i îndemne pe oameni să contribuie la zidirea bisericii din Andrieşeni.