Direcţionaţi 2 % către PAROHIA ANDRIEŞENI!!!

Puteţi sprijini construirea Bisericii Parohiei Andrieşeni, judeţul Iaşi, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit. Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Completarea Formularului 230

Pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către Parohia Andrieşeni se completează formularul (vezi mai jos). Contribuabilul trebuie să completeze doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează în două exemplare:

originalul se depune la:

a) organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organismul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne pe numărele de telefon 0232.297.487 / 0741.340.411.

Termenul limită pentru depunerea formularelor este 25 mai 2016.

13223422_1019839501386561_1995358382_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *