Întâlnire cultural-religioasă în parohia Andrieşeni

În paraclisul parohiei “Sfântul Nicolae” din parohia Andrieşeni, Protopopiatul Iaşi 1, a avut loc joi, 6 septembrie 2012, întrunirea unui cerc pastoral. Cu acest prilej, a fost oficiată slujba Acatistului şi Sfânta Liturghie de către un sobor de şapte preoţi. La slujbă au participat credincioşi din parohie, dar şi numeroşi copii cărora, după ce au fost spovediţi, li s-a oferit Sfânta Împărtăşanie. Părintele paroh Mihai Cepeliuc a susţinut referatul cu titlul “Binefacerile şi mângâierile suferinţei”. Expunerea temei a fost însoţită de imagini pe videoproiector. Părintele Mihail Grigoraş, secretar al Protopopiatului Iaşi 1, delegat al Protopopiatului Iaşi 1 la această întrunire, a apreciat lucrarea pastoral-misionară şi social-filantropică din parohia Andrieşeni. De asemenea, pr. Mihail Grigoraş l-a încurajat pe pr. paroh Mihai Cepeliuc, care, ajutat de enoriaşii parohiei, este implicat în lucrările de reconsolidare de la biserica parohială. A urmat lansarea cărţilor “Spre adâncimi ale cunoaşterii” de Emil Baltag şi “Monografia comunei Andrieşeni” de Mihai Hâncianu.