Lucrările de consolidare şi extindere continuă

Iubiţi credincioşi,

În primăvara anului 2010 au început lucrările de reconsolidare la Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae”, întrucât, structura de rezistenţă a locaşului de închinăciune a fost afectată de trecerea timpului. Sfintele slujbe s-au mutat în paraclisul din lemn ridicat în apropiere. În prezent, (30 august 2014), lucrările de construcţie se află în derulare. S-au efectuat săpături la minus doi metri, s-a extins pridvorul, s-a zidit în perimetrul Sfântului Alatar şi al apsidelor şi s-a început ridicarea unei turle laterale deasupra pridvorului. Astfel, biserica va avea formă de cruce, creându-se simetrie între cele trei turle (una pe naos şi două pe pridvor). Mulţumim celor care ne-au sprijinit până în prezent, precum şi celor care vor avea dragoste faţă de Biserica lui Hristos. Ne rugăm Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Nicolae, ca jertfa donatorilor şi a binefăcătorilor să fie răsplătită în Împărăţia Cerurilor!

Preot paroh, Mihai Cepeliuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *